Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Usługa umożliwiaj wydanie decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na mocy zapisów w Rozdziale 1 Art. 21 par 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
Decyzja wydawana jest w wyjątkowych sytuacjach:
1) Podatnik złożył deklarację, ale nie zapłacił w całości lub w części podatku.
2) Podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji.
3) Wysokość zobowiązania podatkowego jest inna, niż ta, którą wykazał Podatnik w deklaracji.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Organ Podatkowy.

Kogo dotyczy  

Podatników podatku od nieruchomości, podatku rolnego i podatku leśnego, którzy zobowiązani są do złożenia deklaracji podatkowej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

W terminie 1 miesiąca od wszczęcia postepowania podatkowego. W sprawach szczególnie skomplikowanych termin ten może ulec wydłużeniu.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od dnia doręczenia rozstrzygnięcia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

Etapy realizacji usługi  

1. Rozpoczęcie postępowania podatkowego 2. Weryfikacja stanu faktycznego 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   decyzja wysokość zobowiązania podatkowego podatek od nieruchomości podatek rolny podatek leśny
  Podobne usługi  

  Decyzja określająca wysokość zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym

  Usługa umożliwiaj wydanie decyzji w sprawie wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od nieruchomości, podatku rolnym i podatku leśnym na mocy zapisów w Rozdziale 1 Art. 21 par 3. Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
  Decyzja wydawana jest w wyjątkowych sytuacjach:
  1) Podatnik złożył deklarację, ale nie zapłacił w całości lub w części podatku.
  2) Podatnik, mimo obowiązku, nie złożył deklaracji.
  3) Wysokość zobowiązania podatkowego jest inna, niż ta, którą wykazał Podatnik w deklaracji.