Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Dokonanie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna będące podatnikiem podatku od nieruchomości

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Pobierz
 • oświadczenie zakończenia inwestycji Pobierz
 • oświadczenie dotyczące podania liczby miejsc pracy Pobierz
 • informacja - wzrost liczby netto pracowników Pobierz
 • oświadczenie dotyczące wysokości kosztów Pobierz
 • informacja o utrzymaniu poziomu zatrudnienia Pobierz
 • oświadczenie dotyczące rodzaju działalności w związku z § 1 ust. 2 Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014 roku  Pobierz
 • Oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Miasta Bydgoszczy z zapłatą podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Pobierz
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   pomoc de minimis zwolnienie z podatku nieruchomości podatek od nieruchomości pomoc de minimis

  Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

  Dokonanie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.