Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

Dokonanie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą lub osoba prawna będące podatnikiem podatku od nieruchomości

Podstawy prawne  
  Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
Wymagane dokumenty  
 • Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis. Pobierz
 • oświadczenie zakończenia inwestycji Pobierz
 • oświadczenie dotyczące podania liczby miejsc pracy Pobierz
 • informacja - wzrost liczby netto pracowników Pobierz
 • oświadczenie dotyczące wysokości kosztów Pobierz
 • informacja o utrzymaniu poziomu zatrudnienia Pobierz
 • oświadczenie dotyczące rodzaju działalności w związku z § 1 ust. 2 Uchwały Nr LXIII/1330/14 Rady Miasta z dnia 29 października 2014 roku  Pobierz
 • Oświadczenie o niezaleganiu w stosunku do Miasta Bydgoszczy z zapłatą podatków i opłat lokalnych oraz innych należności Pobierz
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.

Etapy realizacji usługi  

1. złożenie wniosku; 2. weryfikacja wniosku

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pomoc de minimis zwolnienie z podatku od nieruchomości
 • podatek od nieruchomości
 • formularz o zgłoszeniu zamiaru korzystania z pomocy de minimis
 • Zgłoszenie zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją

  Dokonanie zgłoszenia zamiaru korzystania z pomocy de minimis na tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją.