Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Prośba o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań w tym podatkowych

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatkach na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne oraz osoby prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

W przypadku wydania decyzji stwierdzającej nadpłatę lub jej brak podatnikowi przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję, w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji. W przypadku wydania postanowienia w sprawie zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych lub bieżących zaległości podatkowych podatnikowi przysługuje prawo wniesienia zażalenia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie, w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia. W innych przypadkach dotyczących opłat lokalnych i wystąpienia nadpłaty odwołanie nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Przeksięgowanie nadpłaty

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Przeksięgowanie nadpłaty

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych
  Podobne usługi  

  Prośba o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań w tym podatkowych

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji wniosku w sprawie zaliczenia nadpłaty w podatkach na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych