Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

RPU-1 Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego - Ministerstwo Finansów

Realizacja możliwości przekazania 1,5 % podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt gminy, burmistrz (prezydent) miasta

Kogo dotyczy  

Podatnicy podatku rolnego będący osobami fizycznymi albo rolniczymi spółdzielniami produkcyjnymi

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku 2. Weryfikacja wniosku

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • podatek rolny
 • podatki
 • RPU-1
 • 1.5% należnego podatku rolnego
 • RPU-1 Wniosek o przekazanie 1,5% należnego podatku rolnego - Ministerstwo Finansów

  Realizacja możliwości przekazania 1,5 % podatku rolnego na rzecz wybranego podmiotu uprawnionego