Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności lub rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu województwa dla osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

Usługa służy złożeniu wniosku o umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności  lub  rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu województwa przez podmioty fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne, podmioty prowadzące działalność gospodarczą, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek
 • Kserokopia decyzji zezwalającej na wyłączenie gruntów z produkcji użytków rolnych.
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej
 • Zaświadczenia o sytuacji ekonomicznej wnioskodawcy za 3 ostatnie lata
 • Inne dokumenty uzasadniające zastosowanie ulgi
Czas realizacji  

Niezwłocznie oraz nie później, jak w terminie miesiąca od złożenia wniosku, w sprawach skomplikowanych w terminie do 2 miesięcy od momentu złożenia wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa * Osoby fizyczne oraz prawne – 10 zł * Jednostki samorządowe – brak opłaty

Tryb odwoławczy  

Od decyzji marszałka województwa przysługuje odwołanie do właściwego Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem marszałka w terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji w sprawie przyznania ulg w zakresie opłat z tytułu odrolnienia

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • ulga
 • opłaty
 • odrolnienie
 • Umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności lub rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu województwa dla osób fizycznych, prawnych lub jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości

  Usługa służy złożeniu wniosku o umorzenie całkowite/częściowe, odroczenie terminu płatności  lub  rozkładanie na raty zobowiązań finansowych z tytułu wyłączenia gruntów z produkcji rolnej wobec budżetu województwa przez podmioty fizyczne, prawne lub jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej.