Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P)

Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Kogo dotyczy  

Podatnik, płatnik lub inkasent udzielający pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - dowód zapłaty należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Podpisywanie przez upoważnionego pełnomocnika deklaracji składanej w postaci papierowej

Etapy realizacji usługi  

1.Zgłoszenie pełnomocnictwa do właściwego organu podatkowego, 2.Aktualizacja dotycząca pełnomocnictwa.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • deklaracja
 • Ustanowienie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (UPL-1P)

  Udzielenie pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej