Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Udzielenie pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1)

Udzielenie pełnomocnictwa lub dalszego pełnomocnictwa do doręczania w kraju pism we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawie podatkowej lub innej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.

Kogo dotyczy  

Mocodawca udzielający pełnomocnictwa do doręczeń (podatnik, płatnik, inkasent, spadkobierca, następca prawny, osoba trzecia, wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej lub ogólnej, inny podmiot udzielający pełnomocnictwa) albo pełnomocnik.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Jeżeli pełnomocnictwo podlega opłacie skarbowej - dowód zapłaty należy dołączyć nie później niż w ciągu 3 dni.
Czas realizacji  

Niezwłocznie.

Opłaty  

Brak.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Doręczanie stronie za pośrednictwem pełnomocnika do doręczeń w kraju pism wysyłanych przez organ podatkowy.

Etapy realizacji usługi  

Zgłoszenie pełnomocnictwa do doręczeń lub dalszego pełnomocnictwa do doręczeń w kraju do właściwego organu podatkowego.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • sprawa podatkowa.
 • doręczanie pism
 • Udzielenie pełnomocnictwa do doręczeń (PPD-1)

  Udzielenie pełnomocnictwa lub dalszego pełnomocnictwa do doręczania w kraju pism we wskazanej sprawie podatkowej lub innej wskazanej sprawie należącej do właściwości organu podatkowego.