Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P)

Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Organ podatkowy właściwy w sprawach ewidencji podatników i płatników.

Kogo dotyczy  

Podatnik, płatnik lub inkasent zawiadamiający o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Nie dotyczy
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

- zmiana danych pełnomocnika, - zmiana zakresu udzielonego pełnomocnictwa (rozszerzenie lub ograniczenie zakresu pełnomocnictwa), - odwołanie pełnomocnictwa.

Etapy realizacji usługi  

1.Zgłoszenie zawiadomienia o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do właściwego organu podatkowego. 2. Zaktualizowane dane/zmiana zakresu pełnomocnika

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Pełnomocnictwo
 • deklaracja
 • Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej (OPL-1P)

  Zawiadomienie o zmianie lub odwołaniu pełnomocnictwa do podpisywania deklaracji składanej w postaci papierowej.