Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki, nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych, a także jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa będące właścicielami lasów, posiadaczami samoistnymi lasów, użytkownikami wieczystymi lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz osoby fizyczne będące współwłaścicielami lub współposiadaczami lasów z osobami prawnymi lub z jednostkami organizacyjnymi, w tym spółkami, nieposiadającymi osobowości prawnej.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Brak.
Czas realizacji  

Nie dotyczy.

Opłaty  

Nie dotyczy.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy.

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie deklaracji na podatek leśny

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie deklaracji 2. Weryfikacja deklaracji

Poziom dostępności usługi   Interakcja jednokierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Podatek leśny Podatki DL-1
  Podobne usługi  

  DL-1 Deklaracja na podatek leśny - Ministerstwo Finansów

  Realizacja obowiązku podatkowego w podatku leśnym