Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...

Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów.

Przekazanie przez posiadacza odpadów potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów przez termiczne przekształcenie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska, wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub weterynaryjnych będący instytucją publiczną

Kogo dotyczy  

posiadacze odpadów, o których mowa w art. 95 ust.4 ustawy z dnia 14.12.2014 o odpadach (Dz. U. 2016 poz. 1987) unieszkodliwiający odpady medyczne i zakaźne odpady weterynaryjne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wypełniony formularz
Czas realizacji  

14 dni od końca miesiąca kalendarzowego po unieszkodliwieniu odpadów

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wytwórca zakaźnych odpadów medycznych lub zakaźnych odpadów weterynaryjnych i wojewódzki inspektor ochrony środowiska właściwy ze względu na miejsce wytwarzania odpadów dostają po jednym egzemplarzu dokumentu. Dzięki przekazaniu dokumentu wytwórca odpadów zostaje zwolniony z odpowiedzialności za gospodarowanie tymi odpadam a wojewódzki inspektor ochrony środowiska otrzymuje informację o tym zwolnieniu

Etapy realizacji usługi  

Zalogowanie się do platformy, Wypełnienie formularza, Podpisanie i wysłanie dokumentu oraz otrzymanie UPP, Odbiór dokumentu przez właściwy organ.

Poziom dostępności usługi   Interakcja dwukierunkowa
Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Potwierdzenie
 • zakaźnie odpady weterynaryjne
 • zakaźne odpady medyczne
 • unieszkodliwienie
 • Przedłożenie zaświadczenia unieszkodliwienia zakaźnych odpadów medycznych i zakaźnych odpadów weterynaryjnych Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony Środowiska lub wytwórcy odpadów.

  Przekazanie przez posiadacza odpadów potwierdzenia unieszkodliwienia odpadów przez termiczne przekształcenie