Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek Województwa

Kogo dotyczy  

Wnioskodawca

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o wydanie decyzji winien zawierać wymagania wynikające z zapisu art. 9 ust 1 ustawy z dnia 10 lipca 2008 r. o odpadach wydobywczych
Czas realizacji  

Wydanie decyzji wymaga przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego. Zgodnie z art. 35 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z późn. zm) załatwienie sprawy następuje bez zbędnej zwłoki nie później niż w ciągu jednego miesiąca od dnia złożenia kompletnej dokumentacji, natomiast sprawy szczególnie skomplikowanej nie później niż w ciągu dwóch miesięcy.

Opłaty  

Wydanie decyzji 10,00 zł zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej – Załącznik Część I pkt 53. Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od wydania decyzji powstaje z chwilą złożenia wniosku. Opłatę skarbową należy uiścić: • gotówką w Urzędzie Miasta Lublin, ul. Wieniawska 14 • lub przelewem na następujące konto: URZĄD MIASTA LUBLIN 20-950 Lublin, ul. Wieniawska 14 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie do Ministra Klimatu za pośrednictwem Marszałka Województwa, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Rozpatrzenie wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   odpady

  Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi

  Wydanie decyzji zatwierdzającej program gospodarowania odpadami wydobywczymi