Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Sprawozdanie z zakresu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub akumulatory

Usługa umożliwia złożenie sprawozdania z zakresu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub akumulatory do właściwego marszałka województwa.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Marszałek województwa

Kogo dotyczy  

Przedsiębiorców, przesyłających informacje o miejscach odbioru lub zbierających zużyte baterie lub akumulatory.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Sprawozdanie z zakresu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub akumulatory.
Czas realizacji  

do 30 dni

Opłaty  

Za przyjęcie sprawozdań nie pobiera się opłaty.

Tryb odwoławczy  

brak

Rezultat realizacji usługi  

Umieszczenie danych z formularza w Wykazie miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa wielkopolskiego.

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie sprawozdania rocznego. 2. Informacja o przyjęciu danych. 3. Umieszczenie danych z formularza w Wykazie miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub zużyte akumulatory na terenie województwa wielkopolskiego.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Sprawozdanie miejsca odbioru oraz zbierające zużyte baterie lub akumulatory.

  Sprawozdanie z zakresu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub akumulatory

  Usługa umożliwia złożenie sprawozdania z zakresu miejsc odbioru oraz zbierających zużyte baterie lub akumulatory do właściwego marszałka województwa.