Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele dysponujący mieszkalnym lokalem komunalnym

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Własnoręcznie sporządzone podanie o wyrażenie zgody na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego
  • Umowa najmu lokalu komunalnego
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   podnajem oddanie w bezpłatne używanie mieszkalny lokal komunalny
Podobne usługi  

Zgoda na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o zgodę na podnajem lub oddanie w bezpłatne używanie całego lub części mieszkalnego lokalu komunalnego.