Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

Organ właściwy do realizacji usługi  

Zarząd Budynków Komunalnych w Krakowie

Kogo dotyczy  

Najemcy lokali użytkowych

Podstawy prawne  
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
 • Uchwała Nr XXII/356/2020 Sejmiku Województwa Lubelskiego z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniająca uchwałę w sprawie ustanowienia odznaki honorowej Zasłużony dla Województwa Lubelskiego, ustalenia jej wzoru oraz zasad i trybu nadawania, a także noszenia (Dz. U. z 1 r. Nr 1, poz. 1 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
 • IV. Oświadczenie właściwej jednostki organizacyjnej Gminy Miejskiej Kraków o wywiązywaniu się z postanowień zawartego porozumienia w sprawie ratalnej spłaty wierzytelności związanej z najmem lokalu użytkowego, jeżeli porozumienie takie zostało zawarte.
 • III. Faktury (rachunki) potwierdzające kwoty wydatkowane na prace remontowe wykonane w lokalu użytkowym.
 • I. Wniosek Najemcy zawierający prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto.
 • II. Dokumenty potwierdzające konieczność wykonania przez Najemcę prac remontowych w wynajmowanym lokalu użytkowym (np. kosztorys wstępny, uzyskane opinie, zalecenia, decyzje, nakazy właściwych organów budowlanych, pozwolenia, zgody, itp.).
Czas realizacji  

Do 30 dni kalendarzowych od daty złożenia przez Najemcę skompletowanego wniosku zawierającego prośbę o obniżenie stawki czynszowej najmu netto.

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

Etapy realizacji usługi  

1) Przyjęcie wniosku wraz z załącznikami 2) Weryfikacja przedstawionej dokumentacji, 3) Udzielenie obniżki lub odmowa udzielenia obniżki

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • Obniżenie stawki
 • lokale użytkowe
 • Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).

  Obniżenie stawki czynszowej najmu netto w czasie trwania prac remontowych prowadzonych przez najemcę w okresie po uruchomieniu w lokalu użytkowym działalności zgodnej z treścią umowy najmu (przez okres nie dłuższy niż 60 dni kalendarzowych).