Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wymagane dokumenty:
  1. Wypełniony formularz wniosku.
  2. Mapa z zaznaczonym terenem objętym wnioskiem.
  3. Pełnomocnictwo - w przypadku ustanowienia pełnomocnika (oryginał lub urzędowo potwierdzona kopia).
Czas realizacji  

Terminy i sposób załatwienia sprawy:
1. Przedmiotowe sprawy mają charakter cywilnoprawny, z uwagi na powyższe każdy Urząd reguluje we własnym zakresie termin ich załatwienia.
2. Postępowanie kończy się zawarciem aktu notarialnego przed notariuszem.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

  Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi

  Obciążanie nieruchomości ograniczonymi prawami rzeczowymi (m. in. służebność)