Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Termin realizacji, dla każdej sprawy jest ustalany indywidualnie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy

Uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy

Usługa umożliwia złożenie do właściwej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie tytułu prawnego po wyprowadzeniu się dotychczasowego najemcy.