Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

Etapy realizacji usługi  

1.Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rozwiązanie

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

Rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rozwiązanie umowy dzierżawy lub najmu