Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy - osób, z którymi jest lub zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu zabudowanego garażem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Podanie
 • umowa cywilno-prawna zarejestrowana we właściwym Urzędzie Skarbowym
 • inne - wynikające z aktów prawa lokalnego
Czas realizacji  

Około 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

  Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

  Usługa umożliwia złożenie wniosku o dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem