Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt,Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Najemca lokalu komunalnego po śmierci współmałżonka

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o wydanie zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego.
  • Odpis skróconego aktu zgonu małżonka.
  • Odpis aktu zawarcia związku małżeńskiego.
  • Kopia pierwszej umowy najmu lub decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego.
  • Potwierdzenie zameldowania.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego

Zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia o najmie lokalu mieszkalnego