Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek najemcy lokalu, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny i po umieszczeniu lokalu na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.

Organ właściwy do realizacji usługi  

właściwy organ jednostki samorządu terytorialnego (wójt, burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

Najemcy, który złożył wniosek o nabycie zajmowanego lokalu mieszkalnego.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie zaświadczenia

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu
Podobne usługi  

Zaświadczenie o cenie sprzedaży lokalu

Usługa umożliwia złożenie wniosku o wydanie zaświadczenia o cenie sprzedaży lokalu mieszkalnego. Zaświadczenie wydawane jest na wniosek najemcy lokalu, po sporządzeniu przez rzeczoznawcę wyceny i po umieszczeniu lokalu na wykazie lokali mieszkalnych przeznaczonych do zbycia.