Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwa jednostka samorządu terytorialnego

Kogo dotyczy  

Osoby ubiegającej się o uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni
  • Istnieje możliwość żądania przedłożenia dodatkowych dokumentów
Czas realizacji  

Termin dla każdej sprawyjest ustalany indywidualnie .

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni

Uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o uzyskanie tytułu prawnego w ramach poszerzenia powierzchni.