Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystąpienie w najem po zgonie najemcy

Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej wniosku wstąpienie w najem po zgonie najemcy

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta.

Kogo dotyczy  

Osoby zamieszkujące z najemcą w lokalu komunalnym do chwili jego śmierci

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Formularz wniosku o wstąpienie w najem po zgonie najemcy.
  • Odpis skróconego aktu zgonu najemcy lokalu mieszkalnego.
  • Umowa najmu lub decyzja o przydziale lokalu mieszkalnego.
  • Potwierdzenie zameldowania.
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wstąpienie w najem po zgonie najemcy

Wystąpienie w najem po zgonie najemcy

Usługa umożliwia złożenie do Instytucji Publicznej wniosku wstąpienie w najem po zgonie najemcy