Z7_292IG980LOOHD0AQ71NEIT30B2
Actions
Loading...

Wyniki wyszukiwania: REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W WARSZAWIE

Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

   X
   Geodezja i kartografia

   Geodezja i kartografia

     X

       Tematy pomocy  
       • na nieaktywność OK Polityka ochrony prywatności Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji jako dysponent ePUAP a zarazem administrator danych, dba

        Trafność: 100%
       • na nieaktywność OK Nota prawna Polityka ochrony prywatności Minister właściwy do spraw informatyzacji jako administrator danych użytkowników e

        Trafność: 94%
       Pozostałe tematy  
       • ze wzglÄ™du na nieaktywność OK DziaÅ‚ania Trwa Å‚adowanie... Obiekt InteroperacyjnoÅ›ci Syg.20090716_321/1 Linia Współpracy centralnych i regionalnych

        Trafność: 100%
        Obszar: pi
       • dotyczy   ID wzoru: 1577 Nr wzoru: 2014/04/23/1577 Data publikacji: 23.04.2014 Czy aktualny: T Nazwa instytucji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

        Trafność: 50%
        Obszar: crwde
       • dotyczy   ID wzoru: 1684 Nr wzoru: 2014/06/27/1684 Data publikacji: 27.06.2014 Czy aktualny: T Nazwa instytucji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

        Trafność: 50%
        Obszar: crwde
       • dotyczy   ID wzoru: 1568 Nr wzoru: 2014/04/01/1568 Data publikacji: 01.04.2014 Czy aktualny: T Nazwa instytucji: Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska

        Trafność: 48%
        Obszar: crwde
       • o udzielenie dotacji na realizację zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych

        Trafność: 19%
        Obszar: crwde
       • Sprawozdanie z wykonania zadania mającego na celu ochronę, zachowanie i rozwój tożsamości kulturowej mniejszości narodowych i etnicznych oraz zachowanie i rozwój

        Trafność: 19%
        Obszar: crwde
       • Wniosek do Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej o zawarcie umowy lub udzielenie promesy zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości / użyczenia

        Trafność: 11%
        Obszar: crwde
       • sprawozdania z działalności Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór

        Trafność: 11%
        Obszar: crwde