Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np.: Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Dyrektor Urzędu Morskiego.

Kogo dotyczy  

Organy opracowujące projekty dokumentów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko
Czas realizacji  

Nie później niż w ciągu 30 dni od dnia otrzymania wniosku

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Uzgodnienie wymaganej informacji dotyczącej prognozy oddziaływania na środowisko.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

Wniosek w sprawie uzgodnienia zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie oddziaływania na środowisko

uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganej w prognozie