Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii

Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o dotację na zakup i montaż odnawialnego źródła energii

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

1. osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały zmiany wykorzystywanego dotychczas źródła energii na inne, powodujące zmniejszenie emisji do atmosfery, warunkiem otrzymania dotacji jest modernizacja źródła ciepła powodująca zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery co najmniej o 10 punktów w skali 100 punktowej • osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które ograniczyły zużycie energii konwencjonalnej do celów bytowych poprzez zakup i montaż odnawialnego źródła energii (kolektora słonecznego, pompy ciepła)

2. osoby fizyczne oraz wspólnoty mieszkaniowe, które zlikwidowały zbiornik bezodpływowy i wykonały legalne przyłączenie do miejskiej sieci kanalizacyjnej.

3. osoby fizyczne, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, które dokonały wymiany lub likwidacji pokryć dachowych i elewacji zawierających azbest na obiektach budowlanych, kosztem kwalifikowanym tych inwestycji jest koszt demontażu pokrycia z płyt azbestowo-cementowych, transportu i składowania odpadów

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii

  Dotacja na zakup i montaż odnawialnego źródła energii

  Usługa umożliwia złożenie do wybranej instytucji publicznej wniosku o dotację na zakup i montaż odnawialnego źródła energii