Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW

Usługa umożliwia bankom współpracującym z NFOŚiGW złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wystąpień o środki na dotacje oraz sprawozdań z realizacji postanowień umowy (zał. 5 i 6)

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Banki współpracujące z NFOŚiGW

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wystąpienie lub sprawozdanie
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW

Wystąpienia i sprawozdania banków do NFOŚiGW

Usługa umożliwia bankom współpracującym z NFOŚiGW złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wystąpień o środki na dotacje oraz sprawozdań z realizacji postanowień umowy (zał. 5 i 6)