Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody za wyjątkiem parku narodowego i jego otuliny

Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody

Organ właściwy do realizacji usługi  

regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

urzędy miast i gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • projekt decyzji wraz z załącznikami: załącznik graficzny do projektu decyzji, analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu - część tekstowa, analiza funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu – część graficzna
 • wniosek o uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy
Czas realizacji  

do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

postanowienie odmawiajace lub ,,milcząca zgoda"

Etapy realizacji usługi  

Uzgodnienie decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   warunki zabudowy
  Podobne usługi  

  Uzgodnienie decyzji z regionalnym dyrektorem ochrony środowiska w odniesieniu do obszarów objętych ochroną na podstawie przepisów o ochronie przyrody za wyjątkiem parku narodowego i jego otuliny

  Uzgodnienie projektu decyzji o warunkach zabudowy w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody