Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgoda na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

Organ właściwy do realizacji usługi  

regionalny dyrektor ochropny środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucje i urzędy, placówki naukowe, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • pełnomocnictwo (jeżeli dotyczy)
 • dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
 • wniosek o wydanie zgody na odstępstwa od zakazów i ograniczeń obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody
Czas realizacji  

1 miesiąc

Opłaty  

82 zł wydanie decyzji 17 zł ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji

Rezultat realizacji usługi  

decyzja

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Decyzja w sprawie odstępstwa

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rezerwaty przyrody

  Zgoda na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody

  Uzyskanie zgody na odstępstwa od zakazów obowiązujących na terenie rezerwatów przyrody