Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Usługa ma na celu złożenie wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny dyrektor ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

urzędy miast i gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • wniosek o uzgodnienie projektuy decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
 • projekt decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
Czas realizacji  

do 21 dni kalendarzowych od daty złożenia wniosku

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem regionalnego dyrektora ochrony środowiska w terminie 7 dni kalendarzowych od daty doręczenia postanowienia

Rezultat realizacji usługi  

postanowienie odmawiające lub milcząca zgoda

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   inwestycja celu publicznego
  Podobne usługi  

  Uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

  Usługa ma na celu złożenie wniosku o uzgodnienie projektu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego w odniesieniu do obszarów objętych ochroną prawną na podstawie przepisów o ochronie przyrody