Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zgłoszenie prac na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych oraz w obrębie cieków naturalnych

Zgłoszenie prac na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych oraz w obrębie cieków naturalnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

regionalni dyrektorzy ochrony środowiska

Kogo dotyczy  

każdego, kto wykonuje prace o których mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Dowód wpłaty opłaty skarbowej (jeżeli dotyczy)
 • Zgłoszenie prac o których mowa w art. 118 ustawy o ochronie przyrody
 • Załącznik graficzny z naniesioną lokalizacją planowanych prac
 • Pełnomocnictwo/upoważnienie do wystąpienia w imieniu strony wraz z dowodem dokonania zapłaty (jeżeli dotyczy)
Czas realizacji  

do 30 dni od daty wpływu zgłoszenia

Opłaty  

17 zł za ewentualne pełnomocnictwo

Tryb odwoławczy  

Do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni kalendarzowych od daty doręczenia decyzji o sprzeciwie

Rezultat realizacji usługi  

,,milcząca zgoda" lub decyzja o sprzeciwie

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja złożonego wniosku, 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   zgłoszenie prac

  Zgłoszenie prac na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych oraz w obrębie cieków naturalnych

  Zgłoszenie prac na obszarach form ochrony przyrody, w obrębach ochronnych oraz w obrębie cieków naturalnych