Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Starosta

Kogo dotyczy  

osób ubiegających się o zaświadczenie z rejestru działek leśnych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • wniosek o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych
  • poświadczenie do władania gruntem (np. wypis z rejestru gruntów, odpis aktu notarialnego)
  • dowód uiszczenia opłaty
Czas realizacji  

Jeden miesiąc od dnia złożenia wniosku

Opłaty  

z chwilą złożenia wniosku w wysokości: 17 zł

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych

Usługa umożliwia wysłanie do wybranej instytucji publicznej wniosku o wydanie zaświadczenia z rejestru działek leśnych