Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wójt, Burmistrz, Prezydent Miasta

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Wniosek o rejestrację sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
  • W zależności od rodzaju podmiotu składającego wniosek odpowiednio:

    - Umowa spółki cywilnej, gdy wpis dotyczy spółki.
    - Pełnomocnictwo lub prokura w przypadku działania przez przedstawiciela.
    - Dowód wniesienia opłaty skarbowej w przypadku działania przez przedstawiciela lub prokura.
Czas realizacji  

1) Wpis do rejestru sprzętu pływającego służącego do połowu ryb do 7 dni, a w sprawach wymagających wyjaśnienia do 30 dni.
2) Wydanie zaświadczenia do 7 dni od dnia złożenia wniosku.

Opłaty  

Opłata skarbowa za:

- wydanie zaświadczenia - 17 zł
- złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokura ( nie dotyczy dokumentu poświadczonego notarialnie oraz pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu) - 17 zł

Tryb odwoławczy  

Do samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 7 dni od daty otrzymania decyzji

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Rejestracja sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa
Podobne usługi  

Rejestracja sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o rejestrację sprzętu pływającego posiadanego przez uprawnionego do rybactwa