Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się posiadania i przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy, sprzedaży wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania – żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania, może wydać zezwolenie na posiadania i przetrzymywanie, sprowadzania z zagranicy gatunków niebezpiecznych zaliczanych do kategorii II.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska

Kogo dotyczy  

Instytucje, firmy, osoby fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Wniosek o zezwolenie na odstępstwa od zakazów obowiązujących w stosunku do gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi
 • Zaświadczenie powiatowego lekarza weterynarii
 • Pełnomocnictwo w razie wyznaczenia pełnomocnika
 • Dowód wniesienia opłaty skarbowej
Czas realizacji  

30 dni

Opłaty  

opłata skarbowa: - 82 zł od decyzji - 17 zł w przypadku wyznaczenia pełnomocnika od pełnomocnictwa

Tryb odwoławczy  

Od decyzji przysługuje odwołanie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, do Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, za pośrednictwem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska .

Rezultat realizacji usługi  

wydanie decyzji

Etapy realizacji usługi  

wpłynięcie wniosku, analiza wniosku, wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

  Wydanie zezwolenia na odstępstwo od zakazów w stosunku do żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi

  Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody zabrania się posiadania i przetrzymywania, sprowadzania z zagranicy, sprzedaży wymiany, wynajmu, darowizny i użyczania podmiotom nieuprawnionym do ich posiadania – żywych zwierząt gatunków niebezpiecznych dla życia i zdrowia ludzi. Na podstawie art. 73 ust. 4 ustawy o ochronie przyrody regionalny dyrektor ochrony środowiska na obszarze swojego działania, może wydać zezwolenie na posiadania i przetrzymywanie, sprowadzania z zagranicy gatunków niebezpiecznych zaliczanych do kategorii II.