Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa z terenu użytkowanej nieruchomości bądź z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Usługa umożliwia złożenie:
- Wniosku o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa/drzew z użytkowanej nieruchomości
- Wniosku o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa/drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej Wójt (burmistrz, prezydent miasta)

Kogo dotyczy  

osoby fizyczne i prawne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • jeśli drzewo znajduje się na terenie Wspólnoty Mieszkaniowej – uchwała Wspólnoty Mieszkaniowej w sprawie wyrażenia zgody na usunięcie drzewa/drzew
 • wniosek właściciela (użytkownika) nieruchomości
 • skan mapy ze wskazaniem umiejscowienia drzewa przewidzianego do usunięcia
 • jeśli drzewo znajduje się na terenie Rodzinnego Ogrodu Działkowego – skan zgody Rodzinnego Ogrodu Działkowego na usunięcie drzewa/drzew
 • zdjęcie drzewa przewidzianego do usunięcia
Czas realizacji  

Bez zbędnej zwłoki.

Opłaty  

Nie dotyczy

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku. 2. Rozpatrzenie wniosku. 3. Wydanie zgody bądź odmowa wydania zgody na usunięcie drzewa/drzew.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   Wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa

  Wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa z terenu użytkowanej nieruchomości bądź z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego

  Usługa umożliwia złożenie:
  - Wniosku o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa/drzew z użytkowanej nieruchomości
  - Wniosku o wydanie zgody właścicielskiej na usunięcie drzewa/drzew z terenu Rodzinnego Ogrodu Działkowego