Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zezwolenie w zakresie prowadzenia działalności - ochrona środowiska

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności - ochrona środowiska.

Organ właściwy do realizacji usługi  

brak

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
    Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.)
Wymagane dokumenty  
    Brak
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Zezwolenie w zakresie prowadzenia działalności - ochrona środowiska

Zezwolenie w zakresie prowadzenia działalności - ochrona środowiska

Usługa umożliwia złożenie do wybranej Instytucji Publicznej wniosku o udzielenie zezwolenia w zakresie prowadzenia działalności - ochrona środowiska.