Z7_292IG980LOOHD0AQ71NEIT30B2
Actions
Loading...

Wyniki wyszukiwania: Gminna Biblioteka Publiczna w Leśmierzu

Inne sprawy urzędowe

Inne sprawy urzędowe

   X
   Infrastruktura

   Infrastruktura

   Geodezja i kartografia

   Geodezja i kartografia

     X
     Udostępnianie usług

     Udostępnianie usług

       X

         Tematy pomocy  
         Pozostałe tematy  
         • o odszkodowanie za działki gruntu wydzielone pod gminne drogi publiczne, na podstawie art. 98 ustawy o gospodarce nieruchomościami Pliki wzoru W oknie obok

          Trafność: 100%
          Obszar: crwde
         • o regulację stanu prawnego nieruchomości zajętych pod gminne i powiatowe drogi publiczne Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających

          Trafność: 100%
          Obszar: crwde
         • o udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu utwardzenia powierzchni dla ustawienia pojemników do selektywnej zbiórki odpadów Pliki wzoru W oknie obok

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • o dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • o ustanowienie prawa użytkowania wieczystego gruntu zabudowanego garażem / sprzedaż garażu gminnego na rzecz najemcy Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • o udostępnienie części nieruchomości gminnych w celu ustawienia pojemników do selektywnego zbierania odpadów lub/i w celu realizacji osłony śmietnikowej Pliki wzoru

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • o użyczenie gruntów gminnych i powiatowych Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu elektronicznego

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • ruchu drogowego w pasie drogowym drogi gminnej Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu elektronicznego

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • Wzór wniosku o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót w pasie drogi gminnej Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde
         • w pasie drogowym drogi gminnej Pliki wzoru W oknie obok zaprezentowane są adresy plików składających się na wzór dokumentu elektronicznego. Po naciśnięciu

          Trafność: 66%
          Obszar: crwde