Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

Możliwość uzyskania dofinansowania na cyfrowe udostępnienie zasobów kultury

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Typy beneficjentów: -państwowe lub współprowadzone z MKiDN instytucje kultury, - Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych oraz archiwa państwowe, - ogólnokrajowi nadawcy radiowi i telewizyjni, - jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, - biblioteki wymienione w załączniku do rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 4 lipca 2012 roku w sprawie narodowego zasobu bibliotecznego, - przedsiębiorcy, - organizacje pozarządowe,

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.2 POPC
Czas realizacji  

Nabór wniosków trwa od 30 września 2015 r. do 29 stycznia 2016 r.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

zgodnie z regulaminem konkursu

Rezultat realizacji usługi  

złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach działania 2.3.2 POPC

Etapy realizacji usługi  

Nabór wniosków trwa od 30 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   2.3.2 POPC dofinansowanie CPPC wniosek

  Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.2 „Cyfrowe udostępnianie zasobów kultury”

  Możliwość uzyskania dofinansowania na cyfrowe udostępnienie zasobów kultury