Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rozpatrywanie protestów w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Rozpatrywanie protestu.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy Urząd Marszałkowski

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego (uzależnione od rodzaju konkursu).

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek dotyczący protestu
Czas realizacji  

Nie dłużej niż 21 dni (w uzasadnionych przypadkach termin może zostać przedłużony do 45 dni).

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Podmiot wysyła protest bezpośrednio do właściwego Wojewódzkiego Sąd Administracyjnego

Rezultat realizacji usługi  

Informacja o wyniku rozpatrzenia protestu

Etapy realizacji usługi  

1. Wniesienie protestu 2. Rozpatrzenie protestu 3. Informacja zwrotna

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   protest

  Rozpatrywanie protestów w przypadku negatywnej oceny projektu wybieranego w konkursie organizowanym w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

  Rozpatrywanie protestu.