Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: - organizacje pozarządowe - partnerstwa organizacji pozarządowych z JST - instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku - instytucje publiczne z obszaru nauki - instytucje publiczne z obszaru edukacji - instytucje publiczne z obszaru kultury - szkoły wyższe - partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 POPC
Czas realizacji  

Nabór wniosków trwa od 29 sierpnia 2016 r. do 30 listopada 2016 r.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 POPC

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.2 POPC.

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   3.2 POPC/dofinansowanie CPPC/wniosek o dofinansowanie/POPC/CPPC

Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.2 "Innowacyjne rozwiązania na rzecz aktywizacji cyfrowej"

Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych