Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji "

Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie: • organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), • JST oraz ich związki i stowarzyszenia, • Instytucje prowadzące działalność w zakresie uniwersytetów trzeciego wieku, • partnerstwa pomiędzy powyższymi podmiotami.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 POPC  Pobierz
Czas realizacji  

Nabór wniosków trwa od 30 stycznia 2017 r. do 30 czerwca 2017 r.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem konkursu

Rezultat realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 POPC

Etapy realizacji usługi  

Złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach Działania 3.1 POPC

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   3.1 POPC/dofinansowanie CPPC/wniosek o dofinansowanie/POPC/CPPC
Podobne usługi  

Dofinansowanie w ramach III osi priorytetowej POPC, Działanie 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji "

Możliwość uzyskania dofinansowania na realizację działań szkoleniowych ukierunkowanych na rozwój kompetencji cyfrowych