Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 PO Polska Cyfrowa

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Beneficjenci II osi PO Polska Cyforwa

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.1 POPC
Czas realizacji  

Nie dotyczy

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Otrzymanie dofinansowania w ramach Działania 2.1 POPC

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Dofinansowanie w ramach Działania 2.1 PO PC

Usługa umożliwia wysłanie do właściwej instytucji publicznej wniosku o dofinansowanie dla działania 2.1 PO Polska Cyfrowa