Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

Możliwość uzyskania dofinansowania na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Kogo dotyczy  

Typy beneficjentów: - centralne jednostki administracji rządowej oraz jednostki im podległe lub przez nie nadzorowane, w tym jednostki administracji niezespolonej (dla których wnioskodawcą może być pełniący zwierzchnictwo odpowiedni minister lub centralny organ administracji rządowej) oraz partnerstwa urzędów wojewódzkich, - jednostki naukowe [w znaczeniu określonym przez ustawę z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz.U. 2010 nr 96 poz. 615)] - partnerstwa tworzone pomiędzy wskazanymi powyżej wnioskodawcami, Partnerstwa ww. podmiotów z przedsiębiorstwami lub organizacjami pozarządowymi.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  Wniosek o dofinansowanie w ramach Działania 2.3.1 POPC
Czas realizacji  

Nabór wniosków trwa od 30 września 2015 r. do 29 lutego 2016 r.

Opłaty  

brak

Tryb odwoławczy  

Zgodnie z Regulaminem konkursu.

Rezultat realizacji usługi  

Możliwość uzyskania dofinansowania.

Etapy realizacji usługi  

Wypełnienie formularza wniosku.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe  
 • CPPC
 • wniosek
 • e-usługi
 • dofinansowanie
 • POPC
 • 2.3.1
 • Dofinansowanie w ramach II osi priorytetowej POPC, Działania 2.3, Poddziałania 2.3.1 „Cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki”

  Możliwość uzyskania dofinansowania na cyfrowe udostępnienie informacji sektora publicznego ze źródeł administracyjnych i zasobów nauki.