Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. Prezydent Miasta, Burmistrz, Wójt

Kogo dotyczy  

Wnioskodawcy - osób, z którymi jest lub zostanie zawarta umowa dzierżawy gruntu zabudowanego garażem

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  • Podanie
  • umowa cywilno-prawna zarejestrowana we właściwym Urzędzie Skarbowym
  • inne - wynikające z aktów prawa lokalnego
Czas realizacji  

Około 1 miesiąca.

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Brak

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Dzierżawa/zmiana dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem

Usługa umożliwia złożenie wniosku o dzierżawę/zmianę dzierżawcy gruntu gminnego zabudowanego garażem