Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

Usługa służy do złożenia elektronicznego wniosku o rejestrację w systemie powiadamiania mieszkańców w celu otrzymywania powiadomień sms lub e-mail lub ePUAP. System umożliwia wysyłanie informacji dotyczących terminów płatności, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych oraz innych.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej np. wójt, burmistrz, prezydent miasta

Kogo dotyczy  

Osób fizycznych lub przedsiębiorców.

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
  wniosek
Czas realizacji  

14 dni

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rejestracja w systemie powiadamiania mieszkańców

Etapy realizacji usługi  

1. Wysłanie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Rejestracja w systemie

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   rejestracja w systemie powiadamiania mieszkańców

  Rejestracja danych w systemie powiadamiania mieszkańców

  Usługa służy do złożenia elektronicznego wniosku o rejestrację w systemie powiadamiania mieszkańców w celu otrzymywania powiadomień sms lub e-mail lub ePUAP. System umożliwia wysyłanie informacji dotyczących terminów płatności, m.in. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego osób fizycznych i prawnych oraz środków transportu osób fizycznych i prawnych oraz innych.