Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Zmiana opłat w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych w lokalu

Zmiana opłaty w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych w lokalu

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Najemców lokali

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek
Czas realizacji  

Do 30 dni

Opłaty  

Nie pobiera się

Tryb odwoławczy  

Nie przysługuje

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana opłat ze skutkiem od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana liczby osób zamieszkałych

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie wniosku, 2. Weryfikacja wniosku, 3. Otrzymanie zawiadomienia o zamianie opłaty

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   zmiana ilości osób zamieszkałych w lokalu

Zmiana opłat w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych w lokalu

Zmiana opłaty w związku ze zmianą ilości osób zamieszkałych w lokalu