Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ulga finansowa w spłacie należnosci przysługującej od osoby fizycznej

udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości lub części, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty

Organ właściwy do realizacji usługi  

Wojewoda

Kogo dotyczy  

osób fizycznych

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    wskazane we wzorze wniosku o udzielenie ulgi  Pobierz
Czas realizacji  

W zależności od rodzaju należności

Opłaty  

W zależności od rodzaju opłaty skarbowej (zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie Skarbowej)

Tryb odwoławczy  

Od decyzji administracyjnej, przysługuje stronie prawo wniesienia odwołania do Ministra Finansów w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia, za pośrednictwem organu który wydał decyzję

Rezultat realizacji usługi  

udzielenie ulgi finansowej

Etapy realizacji usługi  

1. wszczęcie postępowania administracyjnego 2. weryfikacja wniosku formalna i merytoryczna 3. wydanie decyzji administracyjnej

Poziom uwierzytelniania   Podpis kwalifikowany
Usługa wymaga zalogowania  

NIE

Słowa kluczowe  
  • umorzenie
  • rozłożenie na raty
  • odroczenie
  • Podobne usługi  

    Ulga finansowa w spłacie należnosci przysługującej od osoby fizycznej

    udzielenie ulgi finansowej w spłacie należności Skarbu Państwa polegającej na umorzeniu należności w całości lub części, rozłożeniu na raty lub odroczeniu terminu spłaty