Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Oświadczenie do celów uaktualnienia wysokości opłat za ścieki

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego zmiany ilości osób korzystających z usług odprowadzania ścieków.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Osoba fizyczna i prawna

Podstawy prawne  
  • Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków. (Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.)
  • Dotyczy tylko Gminy Rzezawa - UCHWAŁA NR XXXI/250/21 RADY GMINY RZEZAWA z dnia 22 listopada 2021 roku w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Rzezawa (Dz. U. z 2021 r., poz. 6778)
Wymagane dokumenty  
Czas realizacji  

Niezwłocznie

Opłaty  

Brak

Tryb odwoławczy  

Organ regulacyjny

Rezultat realizacji usługi  

Zmiana ilości osób korzystających z kanalizacji

Etapy realizacji usługi  

1. Złożenie oświadczenia, 2. Weryfikacja oświadczenia, 3. Uaktualnienie wysokości opłat za ścieki.

Poziom uwierzytelniania   Profil zaufany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   wysokości opłat

Oświadczenie do celów uaktualnienia wysokości opłat za ścieki

Usługa umożliwia złożenie oświadczenia dotyczącego zmiany ilości osób korzystających z usług odprowadzania ścieków.