Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych

Celem usługi jest ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej

Kogo dotyczy  

Obywatele

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
 • Egzemplarz aktualnej mapy sytuacyjno-wysokościowej z geodezyjnym opracowaniem przebiegu drogi służebnej wraz z podaniem jej powierzchni
 • Potwierdzenie uiszczenia opłat za pełnomocnictwo
 • Wniosek
Czas realizacji  

Do 3 miesiące

Opłaty  

Właściciel nieruchomości, na rzecz której ustanowiona jest służebność wnosi jednorazowe wynagrodzenie za ustanowienie służebności oraz pokrywa wszelkich kosztów związane z ustanowieniem tej służebności (koszty sporządzenia operatu szacunkowego, koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej)

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania  
 • Podpis kwalifikowany
 • Profil zaufany
 • Usługa wymaga zalogowania  

  TAK

  Słowa kluczowe   służebność grunt nieruchomość

  Ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych

  Celem usługi jest ustanowienie służebności gruntowej na nieruchomościach gminnych