Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii określającej warunki dla realizacji przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Organ właściwy do realizacji usługi  

Właściwy organ administracji publicznej wojewódzki, powiatowy inspektor sanitarny

Kogo dotyczy  

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Urzędy Miast i Gmin

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Kopie: wniosku inwestora o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia, wypisu i wyrysu z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oraz raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
Czas realizacji  

30 dni od daty wpywu wniosku

Opłaty  

Brak opłat

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

brak

Etapy realizacji usługi  

brak

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Wydawanie opinii w sprawie warunków realizacji dla przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Usługa umożliwia złożenie wniosku w sprawie wydania opinii określającej warunki dla realizacji przedsięwzięcia mogącego oddziaływać na środowisko na etapie ponownego przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.