Z7_192412S0J8R100A4VCHG1N00G5
Actions
Loading...
Załatw w urzędzie:

,
Pokaż sprawy wybranego urzędu x

Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o realizację inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Organ właściwy do realizacji usługi  

Burmistrz, prezydent lub inny organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego.

Kogo dotyczy  

Osoby prawne lub fizyczne

Podstawy prawne  
Wymagane dokumenty  
    Wniosek wraz z deklaracją udziału
Czas realizacji  

Termin ustalany indywidualnie

Opłaty  

Nie pobiera się.

Tryb odwoławczy  

Nie dotyczy

Rezultat realizacji usługi  

Rozpatrzenie wniosku i wydanie decyzji.

Etapy realizacji usługi  

1. Przyjęcie wniosku; 2. Weryfikacja wniosku 3. Wydanie decyzji.

Poziom uwierzytelniania   Niewymagany
Usługa wymaga zalogowania  

TAK

Słowa kluczowe   Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Realizacja inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej

Usługa umożliwia złożenie do własciwej instytucji publicznej wniosku o realizację inwestycji w trybie Lokalnej Inicjatywy Inwestycyjnej